logo

لوحة التميز الأسبوعي
العضو المتميز المشرف المتميز المراقب المتميز المدير المتميز الموضوع المتميز القسم المتميز
العضو المتميز المشرف المتميز المراقب المتميز المدير المتميز الموضوع المتميز القسم المتميز
abdelmoniem ismail لا تميز خلال هذه الفترة-- لا تميز خلال هذه الفترة لا تميز خلال هذه الفترة توزيع المعلمين في جدول الحصص حسب النصاب بشروط اكسيل مشاريع جاهزهأهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في أكاديمية الصقر للتدريب، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

27-12-2018 06:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


موضوعنا اليوم يمكن ان يكون هناك الكثير من الموضيع تطرقت الية ولكن بخبرتى المتواضعه لم يكن هناك موضوع كامل يخصه ودائما اثناء البحث سابقا ما كنت اجد الكثير من القصور بالامر


ولكن اليوم اقدم لكم تجميعه رائعة للتحكم لليوزرفورم من :-


1- تكبيرة وتصغيرة من تكبير كل الدوات علية وتصغيرها معه.
2- وضع علامة Minimize اى علاومة (-) المسؤلة عن تنزيل الفورم الى شريط الادوات.
3- عند اخفاء ملف الاكسيل لا يختفي وجودة من على شريط الادوات الخاص بالوندوز.
4- التحكم في زر اغلاق وفتح الفورم من تفعيلة ام لا.
5- اخفاء كل عناصر الفورم من تكبير وتصغير وووضع بشريط الادوات واغلاق من عدمه.
6- تسمية شريط الادوات الذى يظهر بملف بشريط ادوات الوندوز بأسم الفورم.بسم الله نبدأ بالشرح :_


اولا الموضوع تجميعة من الكثير من الموضوعات والعمل على تجميعهم بموضوع واحد من اجل الوصول لهذا العمل الى ان شاء الله هيكون رائع.


وعلية يجب عمل مديول جديد ووضع هذا الكود بداخل


CODE
Option Explicit

#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function FindWindowA Lib "User32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLongA As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
        ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32.dll" () As Long
    Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
         ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
    Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "User32" (ByVal hWnd As Long) As Long
    
    Private Declare PtrSafe Function GetSystemMenu Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetMenuItemCount Lib "User32" (ByVal hMenu As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function EnableMenuItem Lib "User32" (ByVal hMenu As Long, ByVal wIDEnableItem As Long, _
        ByVal wEnable As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "User32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
    ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
    
#Else
   ' Private
   Declare Function FindWindowA Lib "User32" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
   Declare Function GetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
   Declare Function SetWindowLongA Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
   Private Declare Function SetWindowPos Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
        ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
   Private Declare Function FindWindow Lib "User32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
   Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32.dll" () As Long
   Private Declare Function SendMessage Lib "User32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
         ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
   Private Declare Function DrawMenuBar Lib "User32" (ByVal hWnd As Long) As Long
   
   Private Declare Function GetSystemMenu Lib "User32" (ByVal hWnd As Long, ByVal bRevert As Long) As Long
   Private Declare Function GetMenuItemCount Lib "User32" (ByVal hMenu As Long) As Long
   Private Declare Function EnableMenuItem Lib "User32" (ByVal hMenu As Long, ByVal wIDEnableItem As Long, _
        ByVal wEnable As Long) As Long
   Private Declare Function FindWindowEx Lib "User32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, _
    ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
   
#End If

' Déclaration des constantes
Public Const WS_MAXIMIZEBOX = &H10000
Public Const WS_FULLSIZING = &H70000
'تكبير وتصغير ووشريط التول بار
'Constants
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const HWND_TOP = 0
Private Const SWP_NOACTIVATE = &H10
Private Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000
Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const ICON_SMALL = 0&
Private Const ICON_BIG = 1&
' لاخفاء الايقونات بالشريط
Private Const mcGWL_STYLE = (-16)
Private Const mcWS_SYSMENU = &H80000
'تفعيل الغاء وتشغيل اغلاق الفورم
Private Const MF_ENABLED = &H0&
Private Const MF_DISABLED = &H2&
Private Const MF_BYPOSITION = &H400
Private Const C_USERFORM_CLASSNAME = "ThunderDFrame"
'Attention, envoyer après changement du caption de l'UF
Public Sub InitMaxMin(mCaption As String, Optional Max As Boolean = True, Optional Min As Boolean = True _
        , Optional Sizing As Boolean = True)
        On Error Resume Next
Dim hWnd As Long
    hWnd = FindWindowA(vbNullString, mCaption)
    If Max Then SetWindowLongA hWnd, GWL_STYLE, GetWindowLongA(hWnd, GWL_STYLE) Or WS_MAXIMIZEBOX
    If Min Then SetWindowLongA hWnd, GWL_STYLE, GetWindowLongA(hWnd, GWL_STYLE) Or WS_MINIMIZEBOX
    If Sizing Then SetWindowLongA hWnd, GWL_STYLE, GetWindowLongA(hWnd, GWL_STYLE) Or WS_FULLSIZING
End Sub

Sub AddIcon(myForm)
'Add an icon on the titlebar
    Dim hWnd As Long
    Dim lngRet As Long
    Dim hIcon As Long
    hIcon = Sheet1.Image1.Picture.Handle
    hWnd = FindWindow(vbNullString, myForm.Caption)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_SMALL, ByVal hIcon)
    lngRet = SendMessage(hWnd, WM_SETICON, ICON_BIG, ByVal hIcon)
    lngRet = DrawMenuBar(hWnd)
End Sub

 Sub AddMinimizeButton()
'Add a Minimize button to Userform
    Dim hWnd As Long
    hWnd = GetActiveWindow
    Call SetWindowLongA(hWnd, GWL_STYLE, _
                       GetWindowLongA(hWnd, GWL_STYLE) Or _
                       WS_MINIMIZEBOX)
    Call SetWindowPos(hWnd, 0, 0, 0, 0, 0, _
                      SWP_FRAMECHANGED Or _
                      SWP_NOMOVE Or _
                      SWP_NOSIZE)
End Sub

 Sub AppTasklist(myForm)
'Add this userform into the Task bar
        Dim WStyle As Long
        Dim Result As Long
        Dim hWnd As Long

    hWnd = FindWindow(vbNullString, myForm.Caption)
    WStyle = GetWindowLongA(hWnd, GWL_EXSTYLE)
    WStyle = WStyle Or WS_EX_APPWINDOW
    Result = SetWindowPos(hWnd, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, _
                          SWP_NOMOVE Or _
                          SWP_NOSIZE Or _
                          SWP_NOACTIVATE Or _
                          SWP_HIDEWINDOW)
    Result = SetWindowLongA(hWnd, GWL_EXSTYLE, WStyle)
    Result = SetWindowPos(hWnd, HWND_TOP, 0, 0, 0, 0, _
                          SWP_NOMOVE Or _
                          SWP_NOSIZE Or _
                          SWP_NOACTIVATE Or _
                          SWP_SHOWWINDOW)
End Sub

Public Sub subRemoveCloseButton(frm As Object)
    Dim lngStyle As Long
    Dim lngHWnd As Long

    lngHWnd = FindWindow(vbNullString, frm.Caption)
    lngStyle = GetWindowLongA(lngHWnd, mcGWL_STYLE)

    If lngStyle And mcWS_SYSMENU > 0 Then
        SetWindowLongA lngHWnd, mcGWL_STYLE, (lngStyle And Not mcWS_SYSMENU)
    End If

End Sub


Function EnableCloseButton(UF As MSForms.UserForm, Disable As Boolean) As Boolean
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' EnableCloseButton
' This function enables (if Disable is False) or disables (if
' Disable is True) the "X" button on a UserForm UF.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Dim UFHWnd As Long
Dim hMenu As Long
Dim ItemCount As Long
Dim Res As Long

' Get the HWnd of the UserForm.
UFHWnd = HWndOfUserForm(UF)
If UFHWnd = 0 Then
    EnableCloseButton = False
    Exit Function
End If
' Get the menu handle
hMenu = GetSystemMenu(UFHWnd, 0&)
If hMenu = 0 Then
    EnableCloseButton = False
    Exit Function
End If

ItemCount = GetMenuItemCount(hMenu)
If Disable = True Then
    Res = EnableMenuItem(hMenu, ItemCount - 1, MF_DISABLED Or MF_BYPOSITION)
Else
    Res = EnableMenuItem(hMenu, ItemCount - 1, MF_ENABLED Or MF_BYPOSITION)
End If
If Res = -1 Then
    EnableCloseButton = False
    Exit Function
End If
DrawMenuBar UFHWnd

EnableCloseButton = True


End Function

Function HWndOfUserForm(UF As MSForms.UserForm) As Long
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' HWndOfUserForm
' This returns the window handle (HWnd) of the userform referenced
' by UF. It first looks for a top-level window, then a child
' of the Application window, then a child of the ActiveWindow.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Dim AppHWnd As Long
Dim DeskHWnd As Long
Dim WinHWnd As Long
Dim UFHWnd As Long
Dim Cap As String
Dim WindowCap As String

Cap = UF.Caption

' First, look in top level windows
UFHWnd = FindWindow(C_USERFORM_CLASSNAME, Cap)
If UFHWnd <> 0 Then
    HWndOfUserForm = UFHWnd
    Exit Function
End If
' Not a top level window. Search for child of application.
AppHWnd = Application.hWnd
UFHWnd = FindWindowEx(AppHWnd, 0&, C_USERFORM_CLASSNAME, Cap)
If UFHWnd <> 0 Then
    HWndOfUserForm = UFHWnd
    Exit Function
End If
' Not a child of the application.
' Search for child of ActiveWindow (Excel's ActiveWindow, not
' Window's ActiveWindow).
If Application.ActiveWindow Is Nothing Then
    HWndOfUserForm = 0
    Exit Function
End If
'WinHWnd = WindowHWnd(Application.ActiveWindow)
UFHWnd = FindWindowEx(WinHWnd, 0&, C_USERFORM_CLASSNAME, Cap)
HWndOfUserForm = UFHWnd

End Functionوبه مجموعة من الاكواد المسؤله عن استدعاء المكتبات المسؤاله عن تفعيل ما هو اتى .قبل الشرح يجب توضيح بعض الامور
الاول وهو


يجب وضع تلك المتغيرات باعلى الكود الخاص بالفورم حتى تكون مرجع عام ويجب التأكيد عليها لانها المسؤاله عن أخذ المقسات الخاصة بالفورم وتعديلاها مستقبلا وهى :-


CODE
Option Explicit
Dim Lg As Single
Dim Ht As Single
Dim Fini As Boolean


ثانيا بحدث يوزرفورم اكتيف يوضع الكود التالى وبعد قليل سيتم شرح كل سطر على حدىCODE
Private Sub UserForm_Activate()

    Dim B As Boolean
    'لإخفاء العناصر على شريط الفورم
    'subRemoveCloseButton Me
    'إخفاء ملف الإكسيل
    'Application.Visible = False
    AddMinimizeButton   'Add a Minimize button to Userform
    'لتسمية شريط المهام بإسم الفورم
    AppTasklist Me    'Add this userform into the Task bar
    'لاغلاق خاصية الخروج
    B = EnableCloseButton(UF:=Me, Disable:=True)
    'لتفعيل تكبير وتصغير الفورم ووضع التكبير بشريط الفورم
    InitMaxMin Me.Caption
    '==============
    Ht = Me.Height
    Lg = Me.Width
    Application.WindowState = xlMaximized
End Subثالثا وضع الكود التالى بحدث UserForm_Resize والمسؤال عن تغير حجم الفورم


CODE
Private Sub UserForm_Resize()

    Dim RtL As Single, RtH As Single
        If Me.Width < 300 Or Me.Height < 200 Or Fini Then Exit Sub
        RtL = Me.Width / Lg
        RtH = Me.Height / Ht
        Me.Zoom = IIf(RtL < RtH, RtL, RtH) * 100
End Subوالان نأتي لشرح كل سطر في اليوزرم فورم اكتيف


الاعلان عن متغير B


CODE
&nbsp; &nbsp; Dim B As Booleanوالمسؤال عن هذا السطر


CODE
    'لاغلاق خاصية الخروج
    B = EnableCloseButton(UF:=Me, Disable:=True)والذى يكون مهمته التحكم في زر الاغلاق للفورم بالتفعيل او ايقاف تفعيله


2- السطر التالى


CODE
    'لإخفاء العناصر على شريط الفورم
    'subRemoveCloseButton Meوالمسؤال عن اخفاء عناصر الفورم من اغلاق وتكبير وتصغير يمكن الاعتماد علية وحده في بعض الفورمز وعدم تفعيل الباقي


3- السطر التالى لاخفاء ملف الاكسيل


CODE
Application.Visible = False4- السطر التالى المسؤل عن وضع علامة (-) بالفورم والتى تنزلة لشريط ادولات الوندوز من عدمةCODE
&nbsp;AddMinimizeButton &nbsp; &#39;Add a Minimize button to Userform5- السطر التالى له ميزات كثيرة ومنها


أ - انه في حالة اخفاء ملف الاكسيل كلنا عارفين ان حتى لو فتحين فورم لن تجد بشريط الادوات ما يدل على فتح الفورم او ملف الاكسيل


ب- ان يظهر شريط الادوات ويدل على فتح الملف وايضا يظهر الاسم علية باسم الفورم


CODE
    'لتسمية شريط المهام بإسم الفورم
    AppTasklist Me    'Add this userform into the Task bar
    6- السطر التالى لتكبير وتصغير الفورم بالعناصر التى علية


CODE
    'لتفعيل تكبير وتصغير الفورم ووضع التكبير بشريط الفورم
    InitMaxMin Me.Captionوايضا يجب ان يكون الكود الخاص UserForm_Resize موضوع كما تم الايضاح بالاعلى حتى تتغير عناصر الفورم بتغير حجمه

7- السطور التالية مسؤاله عن تكبير ملف العمل لحجم شاشة العمل وايضا لتكبير الفورم لنفس الحجم او تصغيرة وهؤالاء يجب وضعهم ايضا للتحكم في حجم الفورم


CODE
    Ht = Me.Height
    Lg = Me.Width
    Application.WindowState = xlMaximizedوفي النهاية يجي واحد كان نايم اثناء الشرح ويقول يا انته بتقول ايه ايه الهلوغريفي الى انته بتقوله ده اقوله ولا تشغل بالك

التالى هو شرح قام به الاستاذ الغالي استاذ اسلام عبدالله على قناة الاكاديمية على اليوتوب يمكن الرجوع الية لتوضيح الامر صوت وصورة وشاكر جدا تعبه معايا
ومرفق مثال عملى المستخدم بالشرح

User-form-library.rar


وبالنهاية تقبلوا جميعا تحياتى وتقديرى واتمنى ان ينول الموضوع اعجابكم وان يلبي طلباتكم

 
 
  User-form-library.rar   تحميل rar مرات التحميل :(241)
الحجم :(127.68) KB


أثارت هذه المشاركة إعجاب: manola_mr، ابو طيبه، abouelhassan، hassona229، waelalmsry،


توقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 07:34 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-08-2017
رقم العضوية : 47
المشاركات : 820
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-10-1973
الدعوات : 79
قوة السمعة : 8468
الاعجاب : 12
بارك الله فيك استاذ محمود
موضوع مميز ورائع
وننتظر منكم المزيد
-----------
تقبل تحياتى
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 08:15 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي
بارك الله فيك استاذ محمد الدسوقى وشكرا جزيلا على مرورك العطرتوقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 08:30 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-08-2017
رقم العضوية : 194
المشاركات : 387
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 15-2-1986
الدعوات : 2
قوة السمعة : 2972
الاعجاب : 4
موقعي : زيارة موقعي
ايه الحلاوة دى
انت فين من زمان
يالا بقى جهز نفسك للى جاى
شكرا لك ياأبو الدهب
@محمود ابو الدهب
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 08:32 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي
بارك الله فيك استاذ عبد الجيد وشاكر جدا لحضرتك الحفواه دى وجزاك الله كل الخيرتوقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 08:49 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-10-2017
رقم العضوية : 857
المشاركات : 286
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1985
الدعوات : 6
قوة السمعة : 311
الاعجاب : 0
عمل ممتاز جدا استاذي الفاضل جزاك الله كل خير
والله اتمنى لك المزيد من تقدم والنجاح يارب ومنك نتعلم بإذن الله

تقبل تحياتي
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  27-12-2018 08:55 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي
بارك الله فيك استاذ مالك وشكرا لحضرتكتوقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 04:06 صباحاً   [7]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 3
المشاركات : 10529
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-10-1978
الدعوات : 24
قوة السمعة : 36752
الاعجاب : 184
بارك الله فيك أخي الحبيب محمود وجزاك الله خيراً
موضوع رائع رائع رائع ..بكل ما تحمل كلمة رائع من معنى
الله ينور ع الشغل العالي .. وفي انتظار المزيد والمزيد من هذه الإبداعات
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 01:13 مساءً   [8]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: YasserKhalil بارك الله فيك أخي الحبيب محمود وجزاك الله خيراً
موضوع رائع رائع رائع ..بكل ما تحمل كلمة رائع من معنى
الله ينور ع الشغل العالي .. وفي انتظار المزيد والمزيد من هذه الإبداعات
اسعدنى جدا ما لقيته من كلمات مشجعة وخاصتا انها منك اخى ومعلمى العزيز بارك الله فيك ومنك نتعلمتوقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 01:22 مساءً   [9]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-10-2017
رقم العضوية : 852
المشاركات : 1580
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-9-1995
الدعوات : 5
قوة السمعة : 10861
الاعجاب : 6
موقعي : زيارة موقعي
يعنى ياراااااااااجل أنا بشرحه فيديو عشان تفضل تكتب كل دا blink
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 01:28 مساءً   [10]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 21-08-2017
رقم العضوية : 14
المشاركات : 1309
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-7-1990
الدعوات : 59
قوة السمعة : 4570
الاعجاب : 0
موقعي : زيارة موقعي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: Eslam Abdullah يعنى ياراااااااااجل أنا بشرحه فيديو عشان تفضل تكتب كل دا blink
للتوضيح يا سلم وفي الاعادة افادة وكدا كدا الكل هي\خل على الفديو اسهل واسرع في توصيل المعلومه وقلت الشرح لاصحاب النت الضعيفتوقيع :محمود ابو الدهب
لى عظيم الشرف بالانضمام لهذا الصرح العظيم
وكم أتمنى من الله
ان يعيننى ويعلمنى من علمة الواسع فهو ولي ذالك وهو على كل شي قدير

تحياتى وتقدير للجميع  محمود ابوالدهب

look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 03:06 مساءً   [11]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 03-10-2017
رقم العضوية : 852
المشاركات : 1580
الدولة : مصر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-9-1995
الدعوات : 5
قوة السمعة : 10861
الاعجاب : 6
موقعي : زيارة موقعي
طول عمرك قلبك ضعيف قصدى طيب ياغالى biggrin2
look/images/icons/i1.gif تكبير وتصغير ووضع يوزرفورم على شريط الادوات والتحكم بإغلاقة
  28-12-2018 04:41 مساءً   [12]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 23-09-2017
رقم العضوية : 639
المشاركات : 54
الجنس :
تاريخ الميلاد : 11-3-1957
قوة السمعة : 52
الاعجاب : 0
بارك الله فيك
اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 4 < 1 2 3 4 >

الكلمات الدلالية
تكبير ، وتصغير ، ووضع ، يوزرفورم ، شريط ، الادوات ، والتحكم ، بإغلاقة ،

اخلاء مسئولية: يخلى منتدى أكاديمية الصقر للتدريب مسئوليته عن اى مواضيع او مشاركات تندرج داخل الموقع ويحثكم على التواصل معنا ان كانت هناك اى إنتهاكات تتضمن اى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية او الادبية لاى جهة - بالتواصل معنا من خلال نموذج مراسلة الإدارة .وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.
سياسة النشر: التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتدى أكاديمية الصقر للتدريب ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

الساعة الآن 03:54 PM